آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 29
موضوعا: 4
کاربران: 282
ارسال‌ها در هر روز: 0.06
موضوع‌ها در هر روز: 0.01
کاربران در هر روز: 0.57
میانگین ارسال‌های هر کاربر 0.1
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.01
پاسخ‌های هر موضوع: 6.25
عمومی
جدیدترین اعضا: javid
اعضایی که ارسال داشته اند: 6.74%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (29 ارسال, 4 موضوع)
برترین معرف: admin.bartar (2 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
هدف از برگزاری کنگره (9 پاسخ)
پیشنهاد نشست‌های جدید (7 پاسخ)
بازنگری در شیوه برگزاری کنگره (7 پاسخ)
نقد نشست های پیشین (2 پاسخ)
هدف از برگزاری کنگره (3,277 بازدید)
بازنگری در شیوه برگزاری کنگره (2,086 بازدید)
پیشنهاد نشست‌های جدید (2,067 بازدید)
نقد نشست های پیشین (1,090 بازدید)